ЧЕХИЯОписание

Цени на музеите в Чехия

1 EUR = около 25 CZK

ПРАГА: църквата Св. Богородица от Лорета (раб. време: от вторник-неделя от 09.00 ч. до 12.15 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.) – 110 CZK; Пражки храд –  голям тур – 350 CZK (билетът важи за Кралския дворец, базиликата „Св. Георги”, златната уличка с кулата Далиборка, картинната галерия, Прашна брана); Пражки храд – малък тур – 250 CZK(билетът важи за Кралския дворец, базиликата „Св. Георги”, златната уличка с кулата Далиборка); Картинната галерия в Пражки храд – 150 CZK; Прашна брана – 70 CZK;  двореца Щернберг (галерия) – 150 CZK (раб. време: от 10.00 ч. до 18.00 ч., затворен в понеделник); музей на Алфонс Муха (раб. време: всеки ден от 10.00 ч. до 18.00 ч.) – 180 CZK; музей на Сметана (раб. време: от сряда до понеделник – от 10.00 ч. до 17.00 ч, затворен във вторник) – 50 CZK; музей на Дворжак (раб. време: от април до септември – вторник и сряда – от 10.00 ч. до 13.30 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч., четвъртък – от 11.00 до 15.30 ч., петък – неделя -  от 10.00 до 13.30 ч., затворен в понеделник; от октомври до март – от 10.00 ч. до 13.30 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч., затворен в понеделник) – 50 CZK; Старонова синагога в квартала Йозефов (раб. време: през зимата – от 09.00 ч. до 16.30 ч.; през лятото – от 09.00 ч. до 18.00 ч., затворена в събота) – 200 CZK.